Lisenskurs Forus 2023

30.05.2023

Vi arrangerer lisenskurs på Forus etter sommerferien, oppstart august.

Les fullstendig reglement på www.travsport.no
Endelige datoer kommer. Påmeldingsfrist 1. juli - lisakristin.johannessen@rikstoto.no

Kursomfang
Et lisenskurs avvikles med et omfang på minimum 35 klokketimer fordelt på teori og praksis, og med størst vekt på praksis.
For søker til både kjøre- og montélisens påbygges kurset med minimum 5 timer praksis. Antallet timer pr. kursdag bør ikke overstige syv (7).
For søker til lisenskurs og som innehar gyldig lisens i én løpsart (sulky eller monté), kan kurset begrenses til minimum 14 timers praktisk og teoretisk del, med hovedvekt på praksis.
Eksamen avlegges i henhold til gjeldende bestemmelser.
Kursavgift:
Ordinært lisenskurs, én lisenstype (sulky eller monté): 4.000 / 3.000 (under 18 år)
Ordinært lisenskurs begge lisenstyper (sulky og monté): 5.000 / 4.000 (under 18 år)
Begrenset lisenskurs: 3.000
Påmelding til lisakristin.johannessen@rikstoto.no / 414 28 713