Årsoversikt løp i Norge 2024 ALLE HESTER Pr. Dato: 18062024 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 40647500 28127500 12520000 1186 707 479 6300 3736 2564
Kaldblod Import 1131500 585500 546000 6 4 2 61 38 23
Kaldblod utlreg 691000 583500 107500 32 24 8 63 43 20
Kaldblod Totalt 42470000 29296500 13173500 1224 735 489 6424 3817 2607
Varmblod Helnorsk 35881625 21584875 14296750 994 571 423 4979 2870 2109
Varmblod Import 11112875 8970625 2142250 283 196 87 1481 1066 415
Varmblod utlreg 7487500 5643500 1844000 182 127 55 339 246 93
Varmblod Totalt 54482000 36199000 18283000 1459 894 565 6799 4182 2617
Hester Totalt 96952000 65495500 31456500 2683 1629 1054 13223 7999 5224
Antall løp i året
kaldblod: 693 herav auto: 288
varmblod: 778 herav auto: 591

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 18062024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1057000 816500 240500 59 37 22 136 91 45
Kaldblod Totalt 1057000 816500 240500 59 37 22 136 91 45
Varmblod Helnorsk 1913500 1130000 783500 58 28 30 131 64 67
Varmblod Import 158500 124500 34000 12 8 4 34 28 6
Varmblod utlreg 39500 27000 12500 6 3 3 9 4 5
Varmblod Totalt 2111500 1281500 830000 76 39 37 174 96 78
Hester Totalt 3168500 2098000 1070500 135 76 59 310 187 123

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 18062024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5597000 3303750 2293250 180 90 90 803 413 390
Kaldblod Import 461000 0 461000 1 0 1 8 0 8
Kaldblod utlreg 62500 48500 14000 5 4 1 13 10 3
Kaldblod Totalt 6120500 3352250 2768250 186 94 92 824 423 401
Varmblod Helnorsk 7378000 4441000 2937000 186 100 86 849 471 378
Varmblod Import 1851500 1262500 589000 39 19 20 184 117 67
Varmblod utlreg 811000 393500 417500 26 13 13 38 13 25
Varmblod Totalt 10040500 6097000 3943500 251 132 119 1071 601 470
Hester Totalt 16161000 9449250 6711750 437 226 211 1895 1024 871

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 18062024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 8610250 5677750 2932500 197 112 85 1192 669 523
Kaldblod Import 308000 223000 85000 4 3 1 43 28 15
Kaldblod utlreg 39500 23000 16500 6 4 2 15 9 6
Kaldblod Totalt 8957750 5923750 3034000 207 119 88 1250 706 544
Varmblod Helnorsk 8404875 3820875 4584000 202 92 110 1019 441 578
Varmblod Import 2555000 1930500 624500 48 30 18 286 175 111
Varmblod utlreg 1281500 435500 846000 45 29 16 68 35 33
Varmblod Totalt 12241375 6186875 6054500 295 151 144 1373 651 722
Hester Totalt 21199125 12110625 9088500 502 270 232 2623 1357 1266

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 18062024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7160250 3961500 3198750 218 114 104 1181 590 591
Kaldblod Import 362500 362500 0 1 1 0 10 10 0
Kaldblod utlreg 114000 109000 5000 4 3 1 8 6 2
Kaldblod Totalt 7636750 4433000 3203750 223 118 105 1199 606 593
Varmblod Helnorsk 8341750 4917750 3424000 188 91 97 1064 540 524
Varmblod Import 3058000 2522000 536000 53 36 17 291 200 91
Varmblod utlreg 1669500 1569000 100500 34 27 7 67 55 12
Varmblod Totalt 13069250 9008750 4060500 275 154 121 1422 795 627
Hester Totalt 20706000 13441750 7264250 498 272 226 2621 1401 1220

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 18062024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5507750 4476750 1031000 137 90 47 787 519 268
Kaldblod utlreg 57000 57000 0 4 4 0 5 5 0
Kaldblod Totalt 5564750 4533750 1031000 141 94 47 792 524 268
Varmblod Helnorsk 4078250 3149750 928500 127 92 35 744 528 216
Varmblod Import 1460500 1355000 105500 49 38 11 275 216 59
Varmblod utlreg 2011000 1640500 370500 29 17 12 64 50 14
Varmblod Totalt 7549750 6145250 1404500 205 147 58 1083 794 289
Hester Totalt 13114500 10679000 2435500 346 241 105 1875 1318 557

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 18062024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3738000 2876000 862000 119 76 43 663 418 245
Kaldblod utlreg 38000 18000 20000 4 2 2 7 3 4
Kaldblod Totalt 3776000 2894000 882000 123 78 45 670 421 249
Varmblod Helnorsk 2483250 1732250 751000 101 70 31 472 296 176
Varmblod Import 894250 699000 195250 29 21 8 156 109 47
Varmblod utlreg 627500 542500 85000 25 23 2 54 52 2
Varmblod Totalt 4005000 2973750 1031250 155 114 41 682 457 225
Hester Totalt 7781000 5867750 1913250 278 192 86 1352 878 474

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 18062024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2769250 2140000 629250 88 58 30 485 303 182
Kaldblod utlreg 3500 3500 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 2772750 2143500 629250 89 59 30 486 304 182
Varmblod Helnorsk 1413750 919000 494750 56 35 21 293 189 104
Varmblod Import 483125 483125 0 20 18 2 124 121 3
Varmblod utlreg 850500 850500 0 8 7 1 20 19 1
Varmblod Totalt 2747375 2252625 494750 84 60 24 437 329 108
Hester Totalt 5520125 4396125 1124000 173 119 54 923 633 290

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 18062024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1936000 1442000 494000 60 37 23 317 184 133
Kaldblod utlreg 124000 72000 52000 5 3 2 9 4 5
Kaldblod Totalt 2060000 1514000 546000 65 40 25 326 188 138
Varmblod Helnorsk 808000 682000 126000 34 29 5 197 172 25
Varmblod Import 234500 217000 17500 13 11 2 60 51 9
Varmblod utlreg 60500 48500 12000 4 3 1 8 7 1
Varmblod Totalt 1103000 947500 155500 51 43 8 265 230 35
Hester Totalt 3163000 2461500 701500 116 83 33 591 418 173

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 18062024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2087500 1753000 334500 50 38 12 317 253 64
Kaldblod utlreg 252500 252500 0 3 3 0 5 5 0
Kaldblod Totalt 2340000 2005500 334500 53 41 12 322 258 64
Varmblod Helnorsk 732750 512250 220500 23 19 4 112 86 26
Varmblod Import 156000 123500 32500 15 11 4 54 38 16
Varmblod utlreg 124500 124500 0 4 4 0 10 10 0
Varmblod Totalt 1013250 760250 253000 42 34 8 176 134 42
Hester Totalt 3353250 2765750 587500 95 75 20 498 392 106

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 18062024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1237750 835500 402250 37 22 15 197 116 81
Kaldblod Totalt 1237750 835500 402250 37 22 15 197 116 81
Varmblod Helnorsk 194500 157000 37500 9 7 2 61 51 10
Varmblod Import 257000 249000 8000 4 3 1 16 10 6
Varmblod Totalt 451500 406000 45500 13 10 3 77 61 16
Hester Totalt 1689250 1241500 447750 50 32 18 274 177 97

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 18062024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 369000 270500 98500 16 12 4 101 64 37
Kaldblod Totalt 369000 270500 98500 16 12 4 101 64 37
Varmblod Helnorsk 36500 31500 5000 4 3 1 13 10 3
Varmblod Import 4500 4500 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod utlreg 12000 12000 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 53000 48000 5000 6 5 1 15 12 3
Hester Totalt 422000 318500 103500 22 17 5 116 76 40

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 18062024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 372250 372250 0 18 15 3 82 79 3
Kaldblod Totalt 372250 372250 0 18 15 3 82 79 3
Varmblod Helnorsk 96500 91500 5000 6 5 1 24 22 2
Varmblod Totalt 96500 91500 5000 6 5 1 24 22 2
Hester Totalt 468750 463750 5000 24 20 4 106 101 5

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 18062024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 205500 202000 3500 7 6 1 39 37 2
Kaldblod Totalt 205500 202000 3500 7 6 1 39 37 2
Hester Totalt 205500 202000 3500 7 6 1 39 37 2