Montéserier 2023

04.02.2022

Det kjøres to serier i forbindelse med alle Montéløp som ris på Forus Travbane i 2023. En for trenere og en for ryttere.

I Bondekompaniet Sandnes Trenerserie vil de tre trenerne med mest poeng få en hel palle med valgfritt* kraftfor sponset av Bondekompaniet Sandnes.

I Melums Rytterserie vil de tre rytterne med mest poeng bli premiert.

Bondekompaniet Sandnes Trenerserie:

Gjennom året sanker treneren poeng, uavhening av lisens. Trenerserien omfatter samtlige montéløp på Forus Travbane i 2023, både for kaldblods og varmblods.

 

Poengskalaensom benyttes: 19 - 14 - 11 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 -1. Diskalifisert, distansert eller brutt løp gir 1 poeng. Strøket hest gir ikke poeng.

Poeng beregnes på grunnlag av gjeldende premielister ved løpsdagens utløp - eventuelle korrigeringer av resultatet etter dette vil ikke få en innvirkning på tildelte poeng i Trenerserien 2023.

De tre som får flest poeng blir premiert med en pall kraftfor fra Bondekompaniet Sandnes. Treneren kan velge mellom Champion Energi, Oppdrett eller Komplett.

(poeng pr. 31.12.23, etter 13 ridde løp)

De ti med flest poeng:

Trener: Sum poeng:
Kenneth Handeland 96
Stian Svendsen 71
Stein Lode 71
John Chr. Samuelsen 59
Gunnleif Reinertsen 57
Karin Hauge 48
Kjell Løvdal 47
Tom Erga 34
Martine Søvik 30
Irene Helland 28

 

 

 

 

MELUMS RYTTERSERIE

Gjennom årets sanker ryttere poeng i samtlige Montéløp på Forus Travbane i 2023. 

Poengskalaensom benyttes: 19 - 14 - 11 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 -1. Diskalifisert, distansert eller brutt løp gir 1 poeng. Strøket hest gir ikke poeng. 100 kr i bot = - 1 poeng.

Poeng beregnes på grunnlag av gjeldende premielister ved løpsdagens utløp - eventuelle korrigeringer av resultatet etter dette vil ikke få en innvirkning på tildelte poeng i Rytterserien 2023.

De tre som får flest poeng blir premiert.

(poeng pr. 31.12.23, etter 13 ridde løp)

10 ryttere med flest poeng:

Rytter: Sum poeng:
Hege Kristin Høyland 136
Julie M. Eikås 123
Charlotte Svendsen 119
Ronja Good 89
Malin Vold 57
Helene Kolle 50
Karin Hauge 44
Malin Berås 38
Ida Skjæveland 38
Martine Finsand 36